Mässkoncept

Välkommen till Swedish LabDays 2017

Sveriges nya mässa för laboratorieteknik

 

J.B. Exhibitions presenterar härmed den nya fackmässan Swedish LabDays 2017.

 

Det nya mässeventet kommer att äga rum onsdagen den 18 till torsdagen den 19 oktober i Victoriahallen på Stockholmsmässan, och målet är att göra mässan till ett årligt återkommande evenemang.

 

Ambitionen är att samla de ledande labbföretagen som utställare, och dessutom underlätta för branschorganisationerna att hålla sina årsmöten parallellt med mässan, så att det totalt sett skapas ett dynamiskt centrum till fördel för alla branschaktörer.

 

J.B. Exhibitions har haft framgång med LabDays-mässan i Danmark, och det är ett beprövat mässkoncept som nu lanseras för den svenska laboratoriebranschen.

En viktig del av konceptet är att alla utställare har samma nyckelfärdiga monter, där monterväggar, elektriska kontakter, lampor, stolar, bord etc. ingår. Med andra ord, alla montrar är likadana, och de är två meter djupa. Den minsta montern är bara 4 m², medan den största montern är 50 m².

 

Vår ambition är också att locka ett antal branschorganisationer att hålla sina års- eller temamöten parallellt med mässan. Branschorganisationerna erbjuds AV-utrustning och mötesfaciliteter kostnadsfritt - och i vissa fall är vi redo att ge bransch-organisationerna ekonomiskt stöd för att de ska kunna genomföra sina möten parallellt med Swedish LabDays.

 

Denna taktik har lyckats väl i Danmark, och naturligtvis hoppas vi att Swedish LabDays kommer att få samma framgång som mässan har fått i Danmark.

 

Bo Rasmussen

Partner

Jesper Åndahl

Partner

Swedish LabDays

organized by J.B. Exhibitions

Presented in cooperation with

Advertisement

Official Media Partner

Brands

Also conducted by

J. B. Exhibition