Om

LabDays hålls som två intensiva dagar

för alla som arbetar med laboratorieteknik


Fackmässa - Seminarier - Nätverk 


Aarhus, Köpenhamn, Stockholm och Oslo

Vem besöker LabDays ?


Besökarnas jobbtitlar


Laboratoriearbetar - Bioanalytiker - Ingenjör - Inköpar - Laboratoriechef - Biokemist - Biolog - Labbtekniker - Professor - Director - Läkar - Arkitekt - Sales Manager - Tekniker - Farmaceut - Adjunkt - Forskar - Studerande


Och de är anställda inom


Sjukhus - Sjukvård - Bioteknik - Läkemedels industri - Industri - Farmaceutisk industri - Livsmedelsindustrin - 
Kemisk industri - Miljösektorn - Universitet / utbildningssektorn

Historien om LabDays

2014:

Första mässan, under namnet Copenhagen LabMed, äger rum i Köpenhamn

2015:

LabDays arrangeras för första gången i Aarhus

2016:

Copenhagen LabMed tillbaka i Köpenhamn

2017:

LabDays genomförs återigen i Århus

Swedish LabDays arrangeras för första gången i Stockholm

2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022...

Namnet LabDays behålls och mässan genomförs i Köpenhamn under jämna år och under ojämna år i

Aarhus och Stockholm

(Swedish LabDays 2021 har p.g.a. coronasituationen skjutits upp till april 2022)